Jäsenyys

Paikallisen hengitysyhdistyksen jäseneksi liittyminen kannattaa erityisesti silloin, kun haluat:  

  • osallistua paikallisiin vertais- ja liikuntaryhmiin, tapahtumiin, luentotilaisuuksiin ja muuhun virkistystoimintaan 
  • kouluttautua ja toimia itsellesi merkityksellisissä vapaaehtoistehtävissä  
  • hakeutua luottamustehtäviin paikallisella ja valtakunnallisella tasolla  
  • saada käyttöösi paikalliset jäsenedut liiton valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi 
  • saada Hengitys-lehden vuosikerran kotiin toimitettuna.