Vertaisryhmät

Vertaistoiminta perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen, yhteisöllisyyteen, tasa-arvoisuuteen ja toisen ihmisen kunnioitukseen.

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan joko vapaamuotoista tai organisoidusti järjestäytynyttä omaehtoista, vastavuoroista apua ja tukea, jossa samanlaisessa elämäntilanteessa olevat vertaiset yhdessä jakavat elämänkokemuksiaan ja tunteitaan.

Vertaistuen tarkoituksena on edistää osallistujien hyvinvointia ja jaksamista. Sen avulla ihmisellä on mahdollisuus voimaantua. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, jossa ryhmäläisten omat elämänkokemukset korostuvat. 

Vertaisryhmä, muodostuu ihmisten liittyessä vapaaehtoisesti yhteen käsittelemään tarpeitaan ja ongelmiaan. Vertaisryhmällä tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. 

Vertaisryhmän yksi päätehtävä on sen tarjoaman sosiaalisen tuen lisäksi sen jäsenten selviytymiskeinojen lisääminen. Ryhmässä koetut oivallukset, toisten kertomat kokemukset, käytännön vinkit ja tunteiden jakaminen antavat käytännön apua selvitä ja edetä sairauden kanssa. Ne antavat toivoa ja auttavat näkemään valoa pimeän tunnelin päässä. 

Uniapnealaitteen merinovillainen letkun päällinen
Vertaisryhmän arvoja ja sääntöjä
 • Luottamuksellisuus: Kaikki ryhmässä puhuttu on luottamuksellista. Jokainen tietenkin vastaa itse omista ajatuksistaan ja oivalluksistaan ja on vapaa kertomaan niitä eteenpäin.
 • Avoimuus: Ryhmän toiminnan edellytys on avoimuus. Puhuminen ja jakaminen auttavat. 
 • Kunnioitus: Ihmisten tulee käyttäytyä ja suhtautua kunnioittavasti toisiaan kohtaan. Tulee myös kunnioittaa jokaisen osallistujan tilaa ja aikaa. 
 • Erilaisuuden arvostaminen: Hyväksytään ihmiset ja heidän arvonsa, vaikka ne poikkeaisivatkin omasta näkemyksestä. 
 • Rehellisyys: Ollaan rehellisiä sekä itselle että muille. 
 • Yksityisyys: Jokainen päättää itse, kuinka paljon hän haluaa jakaa asioitaan muulle ryhmälle. 

Kohtaaminen ja vastavuoroisuus: Kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä. Ryhmän jokainen jäsen tuo oman lisänsä ryhmään ja on tärkeä. 

Elämän myönteisyys: Elämässä on paljon asioita joihin voi itse vaikuttaa, mm. asenne. Asenne on jokaisen oma valinta 

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija ja vastuussa omasta elämästään. Vain aidon oman itsen hyväksyminen, oman ihmisarvon tunnustaminen, antaa voimia, keinoja ja toivoa, jolloin ihminen alkaa elää täyttä omannäköistä elämäänsä, jossa hyväksyy myös muut tasavertaisena itsensä kanssa. 

Uniapnea-vertaisryhmä

Uniapneaa sairastavalla on usein tarve vaihtaa kokemuksia ja tietoa toisen samaa sairautta sairastavan kanssa, koska sairaus tuo mukanaan monenlaisia arjen haasteita. 

Läheisten ja ystävien voi olla vaikeaa ymmärtää sairastuneen oireita ja tukea häntä oikealla tavalla, sillä he eivät tunne sairautta henkilökohtaisesti. 

Asiantuntijoiden neuvonta, ohjaus ja tuki on myös tärkeää, mutta sekään ei korvaa vertaistukea. Vertaistukea tarvitsevat myös sairastuneen läheiset samalla tavalla kuin sairastuneet. Hekin voimaantuvat, kun voivat vaihtaa ajatuksiaan samassa tilanteessa olevien muiden läheisten kanssa.

Ryhmä kokoontuu Forssassa Ystävänkammarilla, Hämeentie 5. Näet ajankohdat tapahtumakalenterista. Iltaisin Ystävänkammarille on käynti Säästöpankinkadulta. 

Hengitysliiton verkkovertaisryhmät

Hengitysliiton verkkovertaisryhmät tuovat vertaistuen ulottuvillesi, asuitpa missä tahansa. Koulutettujen vertaisohjaajien luotsaamat ryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa. Tervetuloa tuulettamaan ajatuksia ja vaihtamaan kokemuksia hyvään porukkaan!

Osallistumista varten tarvitset nettiyhteyden, sähköpostiosoitteen ja tietokoneen, josta löytyvät kamera, mikrofoni ja äänilaite. Verkkovertaisohjaaja lähettää sinulle linkin, jolla pääset virtuaaliseen kokoustilaan. Saat henkilökohtaisen opastuksen osallistumisen tekniikkaan ennen ensimmäistä ryhmäistuntoa. Keskustelut ryhmissä ovat luottamuksellisia.

Ryhmät ottavat uusia jäseniä syksyllä ja vuoden vaihteessa. Ilmoita kiinnostuksestasi osoitteella verkkovertaisryhma(a)hengitysliitto.fi 

Lisätietoa verkkovertaistoiminnasta ja ohjaajakoulutuksista saat Hengitysliiton verkkosivuilta.

Käynnissä olevat verkkovertaisryhmät

 • Astmaa sairastavien työikäisten ryhmä
 • Alfa1-antitrypsiinin puutetta sairastavien ryhmä
 • PAH-ryhmä
 • Keuhkoahtaumaa sairastavien vertaisryhmä
 • Nuorten harvinaisten ryhmä
 • Sisäilmasta oireilevien vertaisryhmä
 • Trakeobronkomalasia-vertaisryhmä
 • PCD/Kartagener-ryhmä
 • Fibroosikaverit – keuhkofibroosia sairastavien miesten ryhmä
 • Uniapneaa sairastavat työikäiset
 • Vaikeaa hengityssairautta sairastavat pienten lasten vanhemmat -ryhmä

Vertaisryhmiä Facebookissa

Facebookista löytyy monenlaita suljettua vertaisryhmää sairaus- ja diagnoosikohtaisesti. Suljettuina niiden sisältö ja jäsenet eivät näy muille käyttäjille. Niistä saa paljon vertaistietoa ja -tukea, eikä osallistuminen ole kiinni ajasta ja paikasta.

Tiettyä kriittisyyttä ryhmien kanssa kannattaa käyttää. Esimerkiksi keskustelu lääkkeistä on ennemminkin jokaisen potilaan ja sairaanhoitohenkilökunnan asia, koska jokaisella on erilainen tausta ja muita sairauksia, jotka vaikuttavat siihen mitä lääkkeitä kellekin määrätään. Se, mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Tämä pätee muuhunkin kuin lääkkeisiin.

Joitakin facebookista löytyviä hengityssairaiden ryhmiä