Vertaisryhmät

Vertaistuki on kokemuksellista vuorovaikutusta samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Vertaisuus-käsitteeseen liittyy vahvasti ajatus siitä, että samoja asioita kokeneilla ihmisillä on kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta, jota kellään muulla ei voi olla.

Vertaistuessa keskeisintä on kokemus, ettei kukaan ole yksin elämäntilanteensa tai ongelmiensa kanssa ja että hän tulee hyväksytyksi ja kuulluksi ryhmäläisten keskuudessa. Riittävän samankaltainen elämäntilanne takaa sen, että osanottajat tietävät omasta kokemuksestaan jotakin toisten tunteista.

Vertaisryhmät ovat tarkoitettu yhdistyksen omille jäsenille. Vertaisryhmätoiminta on jäsenille maksutonta. Ryhmiemme tapaamisiin ovat tervetulleita myös jäsenen puoliso tai muu lähiomainen. Ryhmien toiminta voi olla keskustelua, luentoja tai mukavaa yhdessä olemista ja tekemistä. 

Tarkemmat tiedot yksittäisestä kokoontumisesta löydät toimintakalenterista.
Kaikki ryhmät kokoontuvat toimitiloissamme osoitteessa Bastioninkatu 4, 20730 Turku.

Ryhmiin voi ilmoittautua mihin vuodenaikaan tahansa. Ilmoittautumiset TSHY:n toimistolle sähköpostitse turunseutu@hengitysyhdistys.fi  tai toimistoaikana numeroon 040 5934047.