Vaikuttamistyö

Yhdistyksemme on mukana vaikuttamistyössä Helsingin kaupunginhallituksen nimeämän vammaisneuvoston kautta. Edustajaamme Sirpa Halmelaan voit olla yhteydessä sähköpostitse sirpa.halmela@hengitysyhdistys.fi. Sirpa on myös Pääkaupunkiseudun Hengitys ry:n hallituksen jäsen.

Vammaisneuvosto edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten

  • hyvinvointiin ja terveyteen
  • osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
  • elinympäristöön ja asumiseen
  • liikkumiseen ja palveluihin

Yhteistyö- ja vaikuttamistoimielimessä on mukana pitkäaikaissairaita ja vammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan edustavia vammaisjärjestöjä, Helsingin kaupungin luottamushenkilöitä sekä toimialojen asiantuntijoita. Vammaisneuvosto vaikuttaa päättäjiin, antaa lausuntoja ja esityksiä kaupungin toiminnan valmisteluun sekä seuraa palvelujen toteutumista.