Toiminta

Yhdistyksen toiminnan painoalueita ovat muun muassa hengitysterveyden edistäminen ja vertaistukitoiminta.

Hengitysterveyden edistämiseen kuuluvat hengityselinsairauksien omahoito, hengitysterveyttä tukevat elintavat, savuttomuus sekä tasavertaiset ja laadukkaat palvelut. Yhdistys tekee aktiivisesti hengitysterveyden edistämistyötä.

Näihin kuuluvat muun muassa säännöllisten liikuntaryhmien ja luentotilaisuuksien järjestäminen, erilaisiin terveystapahtumiin osallistuminen sekä jakamalla tietoa, materiaalia sekä neuvontaa hengityssairauksista.

Vertaistukitoiminnalla mahdollistetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaaminen, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen sekä toisten tukeminen.

Se on vuorovaikutuksessa olemista, kokemusten ja tuntemusten vaihtamista. Ennen kaikkea vertaiset voivat antaa ja saada voimaa sekä iloa arkielämään. Yhdistyksen tavoitteena ovat vertaistukitoiminnan turvaaminen sekä saada se osaksi keuhkosairauksien hoitoketjua. Vertaisryhmät ovat maksuttomia. Tapaamisiin voi ottaa mukaan puolison tai lähiomaisen.