Vaikuttamistyö

Helsingin vammaisneuvosto edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat vammaisten ihmisten

  • hyvinvointiin ja terveyteen
  • osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
  • elinympäristöön ja asumiseen sekä
  • liikkumiseen ja palveluihin.

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry on jäsenenä Helsingin vammaisneuvostossa, jossa yhdistystä edustaa Sirpa Halmela. Jäsenet Vammaisneuvostoon nimeää Helsingin kaupunginhallitus kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Sirpa edustaa tässä yhteistyö- ja vaikuttamistoimielimessä pitkäaikaissairausjärjestöjä. Varajäsenenä toimii Eeva Palmroos.

Sirpa Halmela

Toimielimessä on pitkäaikaissairaus- ja vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi Helsingin kaupungin luottamushenkilöitä sekä eri toimialojen asiantuntijoita. Vammaisneuvosto antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja.

Sirpaan saat parhaiten yhteyden sähköpostilla sirpa.halmela@hengitysyhdistys.fi.

Espoon vammaisneuvoston tehtävänä on seurata ja toimenpiteillään vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntalaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien kehittymiseen Espoossa. Vammaisneuvosto haluaa tehdä vammaiset henkilöt näkyviksi. Kaikkien kaupungin palvelujen tulee soveltua vammaisille henkilöille.