Vaikuttamistyö

Helsingin vammaisneuvosto edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat vammaisten ihmisten

  • hyvinvointiin ja terveyteen
  • osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
  • elinympäristöön ja asumiseen sekä
  • liikkumiseen ja palveluihin.

Sirpa Halmela on mukana tässä Helsingin kaupunginhallituksen nimeämässä yhteistyö- ja vaikuttamistoimielimessä edustamassa pitkäaikaissairaita henkilöitä ja heidän omaisiaan. Sirpa on myös Pääkaupunkiseudun Hengitys ry:n hallituksen jäsen. Toimielimessä on pitkäaikais- ja vammaisyhdistysten edustajien lisäksi Helsingin kaupungin luottamushenkilöitä sekä toimialojen asiantuntijoita. Vammaisneuvosto vaikuttaa päättäjiin, antaa lausuntoja ja esityksiä kaupungin toiminnan valmisteluun sekä seuraa palvelujen toteutumista.

Sirpaan saat parhaiten yhteyden sähköpostilla sirpa.halmela@hengitysyhdistys.fi. Hänelle voitte laittaa toiveita ja ajatuksia, joita haluatte tuoda esiin vammaisneuvostossa pitkäaikaissairauksia sairastavien ihmisten osalta.