Järjestöyhteistyö

Yhdistyksemme on mukana Riihimäen seudun järjestösillan toiminnassa. Järjestösillan kautta saamme tietoja alueen yhdistysten toimintaan vaikuttavista asioista ja voimme olla myös itse niihin vaikuttamassa. Myös mahdollinen yhteistyö muiden sote-yhdistysten kanssa on esillä.