Toiminta

Toimintasuunnitelma 2022

1 Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Tarjoamme hengityssairaille ja heidän läheisilleen yhteisön osallistua ja vaikuttaa. Teemme aktiivista yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten, sosiaali- ja terveys- sekä muiden vapaaehtoisten kansalaisyhdistysten kanssa. Toimimme yhdessä muiden Kuusankosken Apuva ry:n järjestöjen kanssa terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

2. Yhdistyksen tavoitteet

Yhdistyksessämme on yhteensä 127 jäsentä. Yhdistyksemme toimii Kouvolan kaupungin alueella.

Yhdistys keskittyy toimintavuoden aikana jäsenlähtöiseen vertaistoimintaan, hengitysterveyden ja omahoidon edistämiseen sekä monikanavaisen viestinnän ja verkkovälitteisen toiminnan vahvistamiseen.

Hengitysliiton sää- ja ilmastoriskit ohjelmaan vaikutamme omassa arjessa tehtävien ratkaisujen ja valintojen kautta. Ilmaston lämpenemisen haitalliset vaikutukset hengitysterveyteen tuntuvat erityisesti ikääntyneillä ihmisillä ja pitkäaikaissairailla.

Yhdistyksemme edistää ”Sitä on nyt ilmassa” – Ilmastonmuutos ja hengitysterveys -ohjelman toteutumista viestimällä sekä paikallisille päättäjille että toimialueensa asukkaille ohjelman tarjoamista ratkaisuista. Vuoden aikana seuraamme männynsiemen kiekkojen istutuksen tulosta puistoalueella.

Hengitysliiton Hyvässä hoidossa -ohjelma edistää potilastaitoja ja hyvää hoitoa. Toteutamme ohjelmaa keskustelemalla yhdistyksen jäsentilaisuuksissa hyvään kohtaamiseen liittyvistä vuorovaikutusratkaisuista vastaanotoilla.

3. Toiminta

Vertaistoiminta on keskeinen osa yhdistyksemme perustoimintaa. Yhdistyksessämme toimii uniapneavertaisryhmä, astma- ja keuhkoahtaumavertaisryhmä. Toimialueemme harvinaista hengityssairautta sairastavat osallistuvat maakunnallisiin vertaisryhmiin. Kannustamme vertaisohjaajiamme sekä mahdollisia uusia ohjaajia osallistumaan Hengitysliiton järjestämään koulutukseen. Varmistamme, että terveydenhuollossa on tiedossa liikunta- ja vertaisryhmämme.

Edistämme hengityssairaiden hyvää elämää alueellamme toteuttamalla yleisöluennon / tapahtuman / tilaisuuden Hengitysliiton valtakunnallisina teemapäivinä. Hyödynnämme toiminnassamme liiton järjestämiä verkkoluentoja ja tarinailtoja järjestämällä mahdollisuuden etäkatsomoon. Järjestämme virkistys-, kulttuuri- ja tutustumismatkoja.

Valitkaa seuraavista, mitä toteutatte:

  • Kansallinen uniapneapäivä, maaliskuu
  • Maailman astmapäivä, toukokuu
  • Ilman päivä (Sisäilmasta oireilevat), elokuu
  • Lisäaikaa liikunnalle, lokakuu
  • Maailman keuhkoahtaumatautipäivä, marraskuu

Muita valtakunnallisia teemapäiviä, joina yhdistys voi toimia:

  • Lääkehoidonpäivä, maaliskuu
  • Kansainvälinen vertaistuen päivä, lokakuu
  • Vapaaehtoisten päivä, joulukuu

Olemme mukana toteuttamassa Hengitysliiton valtakunnallista Lisäaikaa liikunnalle -kampanjaa omalla liikuntatapahtumalla 29.10. teemalla Tärkeintä on lähteminen. Yhdistyksessämme toimivat liikuntaryhmät sisä- ja ulkoliikunta. Yhdistys tukee jäsenten kuntosalikäyntejä 5 euroa / kerta ja uintia 5 euroa / kerta enintään 50 kertaa vuodessa. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenille alennuksia paikallisiin yrityksiin.

Teemme yhteistyötä toisten sosiaali- ja terveysyhdistysten, muiden yhdistysten, yritysten sekä julkisen sektorin kanssa. Yhdistyksemme valvoo hengityssairaiden etuja ja oikeuksia sekä vaikuttaa tekemällä toimialueellaan aloitteita ja kannanottoja hengityssairaita koskevissa asioissa.

Panostamme yhdistyksen näkyvyyteen ja toiminnan tunnetuksi tekemiseen hyödyntämällä monipuolisesti eri viestintäkanavia, esimerkiksi ajantasaiset koti- ja Facebook-sivut. Näin uusien jäsenten on helppo löytää yhdistykseen ja jo jäsenenä olevat saadaan osallistumaan aktiivisesti.

Yhdistys tekee ja jakaa yhdistyskirjeen ja -esitteen, lähettää ryhmätekstiviestejä, viestittää lehti-ilmoituksilla paikallislehden järjestöpalstalla.

Yhdistyksen toiminnasta saa tietoa Kuusankosken Apuva ry:n ylläpitämästä Toimitila Etapista toimiston aukioloaikoina.

Yhdistyksen kerhotoiminta ja säilytystilat ovat Toimitila Etapissa.

4. Rahoitus

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla sekä Kouvolan kaupungilta ja säätiöiltä saatavilla avustuksilla. Mikäli jäsenjärjestöavustus eli toimintatonniraha on haettavissa, haemme sitä yhdistyksen toimintojen saavutettavuuden parantamiseen ja jäsenrekrytointiin liittyviin kokeiluihin. Osallistumme vaalien yhteydessä toteutettavaan Pieni ele -keräykseen.

Omarahoitusta hankimme pienimuotoisella tuotemyynnillä, arpajaisilla ja otamme vastaan lahjoituksia kerhotoiminnan tukemiseen.

5. Toiminnan arvioiminen

Yhdistyksemme arvioi toimintaansa sekä arvioinnin pohjalta vahvistaa ja kehittää toimintaedellytyksiään. Toimimme suunnitelmallisesti, huolehdimme aktiivijäsentemme jaksamisesta ja innostamme muita jäseniämme tulemaan mukaan toimintaan.

Hallitus