Yhdistys

Valkeakosken Hengitysyhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia heidän edunvalvonta- ja tukijärjestönään.

Valkeakosken Hengitysyhdistys ry täytti 70 vuotta 25.11.2017.

Hengitysyhdistyksen tavoitteena on olla Hengitysliiton tavoitteiden mukaisesti hengityssairaan asialla

  • Edistämme hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kansalaisina.
  • Toimimme terveellisen elinympäristön puolesta.
  • Vaikutamme kansalaisjärjestöihin ja päättäjiin valvomalla hengityssairaiden etuja.
  • Järjestämme virkistäytymistä ja yhdessäoloa.

Jäsenmaksut vuonna 2021 ovat seuraavat:

  • Varsinainen jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt 25 euroa/vuosi
  • Perheenjäsen, varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva 15 euroa/vuosi
  • Nuorisojäsen, 15–20-vuotias 15 euroa/vuosi
  • Lapsijäsen, voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias. Ei jäsenmaksua, saa oman jäsenkortin