Jäsenmaksut

Jäseniltä vuonna 2023 perittävä jäsenmaksu.

Varsinainen jäsen 25 €

Perheenjäsen 15 €

Nuorisojäsen 15 – 20 v. 15 €

Lapsijäsen alle 15 v. 0 €