Jäsenmaksut

Jäseneltä vuonna 2022 perittävä jäsenmaksu.

Varsinainen jäsen 22 €

Perheenjäsen 11 €

Nuorisojäsen 15 – 20 v. 11 €

Lapsijäsen alle 15 v. 0 €