Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokous 2022

Yhdistyksen kevätkokous 2022 pidetään to. 21.4. klo 18.00 alkaen Kodintalolla Karhulassa. Osoitteessa Vesivallintie 21. 48600 Kotka. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§ kevätkokoukselle määräämät asiat. Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on, vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta, tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. Kokouksessa asetetaan ehdokkaat varsinaiseksi sekä varaedustajaksi Hengitysliitto ry.n liittovaltuustoon kaudeksi 2023 – 2026. syksyllä 2022 pidettäviin liittovaaleihin. Lisäksi kokouksessa käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous 2022

Yhdistyksen syyskokous 2022 pidetään to 17.11. klo 18.00 alkaen. Kodintalolla Karhulassa. Osoitteessa Vesivallintie 21. 48600 Kotka. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§ syyskokoukselle määräämät asiat. Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on, päättää jäsenmaksusta, hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Syyskokouksessa päätetään äänen antamisesta liittovaaliedustajalle sekä varaedustajalle Hengitysliitto. ry.n liittovaalissa, sekä käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.