Kokemustoimijat ja vertaisohjaajat

Eija Salo
kokemustoimija (astma, allergiat, atopia), vertaisohjaaja ja vertaistukija

Irma Saari
kokemustoimija (astma, allergiat), verkkovertaisohjaaja

Kaj Pirhonen
kokemustoimija (keuhkoahtauma), vertaisohjaaja (tupakasta vieroitus)

Jaana Pahkamäki
verkkovertaisohjaaja

Hille Varjonen
vertaisryhmäohjaaja (harvinaiset hengityssairaudet)