Kokemustoimijat ja vertaisohjaajat

Eija Salo
kokemustoimija (astma, allergiat, atopia sekä uniapnea), vertaisohjaaja ja vertaistukija

Irma Saari
kokemustoimija (astma, allergiat), verkkovertaisohjaaja, vertaistukija

Kaj Pirhonen
kokemustoimija (keuhkoahtauma), vertaisohjaaja (tupakasta vieroitus)

Jaana Pahkamäki
kokemustoimija (astma), verkkovertaisohjaaja

Hille Varjonen
vertaisryhmäohjaaja (harvinaiset hengityssairaudet)

Piia Olander
vertaisryhmänohjaaja (uniapnea), vertaistukija