Medlemsförmåner

Som medlem i andningsförening får Du många förmåner

  • Andningsföreningens tjänster, t.ex.motionsgrupper och -evenemang, föreläsningstillfällen, klubbar, läger, rekreationsverksamhet
  • Evenemang och grupper för likställda i din förening och på regional- och riksomfattande nivå
  • Handledning och rådgivning om förebyggande,vård och rehabilitering av andningssjukdomar
  • Tidningen Hengitys fem gånger i året
  • Telefonservice för inomhuslufts- och reparationsrådgivning
  • Telefonservice av sakkunniga på social- och hälsoskydd
  • Du vill utnyttja medlemsrabatter både nationellt och lokalt