Föreningen

Jakobstadsnejdens Andningsförening är Andningsförbundets medlemsförening. Föreningen stöder medlemmar med andningssjukdomar i Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.

Jakobstadsnejdens Andningsförening verkar inom kommunerna Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, och Nykarleby. Föreningen är grundad år 1946 med namnet Östanlid Patientförening. Föreningens medlemantal är ca 170 stycken. Föreningen anordnar vattengymnastik vid Östanlid varje fredag. Närmare uppgifter om vattengymnastiken fås av Helmer King.