Ta kontakt

Kontaktuppgifter

Kontakta oss via e-post jakobstadsnejde@hengitysyhdistys.fi
eller telefon 040 515 2028.

Föreningens styrelse

Tore Backman
styrelsemedlem
040 739 9598

Tom Furu
styrelsemedlem
050 524 6160

Minna Kronqvist
viceordförande
044 214 2693
minna.kronqvist@gmail.com

Maria Peltomaa
sekreterare, medlemsansvarig
050 534 7544
maria.peltomaa65@gmail.com

Irma Pesonen
styrelsemedlem
050 585 11832

Elisabeth King
styrelsemedlem
040 5749852
ekingesse@gmail.com

Helmer King
ordförande
040 515 2028
hkingesse@gmail.com

Åsa Semskar 
kassör
050 594 7565
asa.semskar@gmail.com

Harry Södö
styrelsemedlem
040 736 8624
harry.sodo@multi.fi