Ta kontakt

Kontaktuppgifter

Kontakta oss via e-post jakobstadsnejde@hengitysyhdistys.fi
eller telefon 040 515 2028.

Föreningens styrelse

Tore Backman
styrelsemedlem
040 739 9598

Tom Furu
styrelsemedlem
050 524 6160

Irma Pesonen
styrelsemedlem
050 585 11832

Elisabeth King
ordförande
040 5749852
ekingesse@gmail.com

Helmer King
sekreterare/medlemsansvarig
040 515 2028
hkingesse@gmail.com

Åsa Semskar 
kassör
050 594 7565
asa.semskar@gmail.com

Harry Södö
styrelsemedlem
040 736 8624
harry.sodo@multi.fi