Vasanejdens Andningsförening

Andningsföreningens uppdrag är att främja andningshälsan och ett bra liv för andningsstörningarna för att göra det lättare för oss alla att andas.

Vasanejdens Andningsförening är Andningsförbundets medlemsförening. Föreningen är grundad år 1942.
Föreningens medlemantal är 306 stycken (04/2024).

Ansluter dig som medlem till den lokala andningsföreningen

Du kan bli medlem med ett elektroniskt formulär och betala i nätbank direkt. Storleken på medlemsavgiften visas automatiskt efter att du har valt medlemsförening och medlemstyp.