Föreningen

Vår verksamhetsidé är att befrämja lungsjukas och deras närståendes livskvalitet och jämbördiga möjligheter att delta, samt att verka som intressegrupp för befrämjande av hälsa och motarbetande av sjukdomar.
Mer information om lungsjukdomar hittar du på Andningsförbundets webbsidor.

För att göra det lättare för oss alla att andas.

Vasanejdens Andningsförening är en lokalförening under Andningsförbundet. Föreningen grundades 1942. För närvarande har föreningen 349 medlemmar.

Vår förening är verksam i följande kommuner:

 • Vasa
 • Malax
 • Korsholm
 • Kristinestad
 • Kaskö
 • Korsnäs
 • Närpes
 • Laihela
 • Vörå

Vår förening fungerar på frivilligbasis och en del gör sin insats vid sidan av sitt dagsarbete, så också Du är välkommen att utföra värdefullt arbete tillsammans med oss.

I Vasa Andningsförening har vi följande sjukdomsgrupperingar:

 • astma
 • sömnapné
 • tuberkulos
 • copd
 • barnmedlemmar
 • de som lider av sällsynta lungsjukdomar och de som blivit sjuka av inomhusluften
 • understödande medlemmar