Yhdistys

Rauman Seudun Hengitysyhdistys ry on Hengitysliiton paikallisyhdistys joka on toiminut yli 60 vuotta antaen jäsenilleen tukea terveyden edistämiseen ja järjestänyt vertaistoimintaa ja tapahtumia.

Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen painoalueet tänä vuonna ovat omaehtoisen liikunnan tukeminen ja terveyden edistäminen sekä vertaistoiminnan lisääminen ja vahvistaminen.