Yhdistys

Nurmijärven Hengitysyhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia heidän edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta.

Yhdistyksen toiminnassa on sääntömääräisten kokousten lisäksi muun muassa eri aihepiirejä käsitteleviä jäseniltoja, luentotilaisuuksia, erityisryhmien liikuntaa ja virkistystoimintaa kuten retkiä ja ulkoilua.

Jäsenet sekä heidän läheisensä voivat tavata toisiaan ja keskustella yhteisistä kokemuksista yhdistyksen järjestämissä  tilaisuuksissa.

Yhdistys on perustettu vuonna 1941 Kiljavannummen parantolassa. Yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa  jäseniä 108 aikuista, 3 nuorisojäsentä ja 7 lasta.

Nurmijärven Hengitysyhdistys on Hengitysliiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat seuraavat:

  • Varsinainen jäsen 20 euroa.
  • Nuoriso- ja perheenjäsen 10 euroa.
  • Lapsijäseniltä ei maksua.