Yhdistys

Yhdistyksemme edistää hengityssairaiden, heidän perheidensä ja läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia terveyttä edistävällä ja sairauksia ennaltaehkäisevällä toiminnalla.

Yhdistyksen toiminta-alueet ovat Porvoo, Askola, Pornainen, Pukkila ja Myrskylä.
Yhdistys on perustettu 1954 ja jäsenmäärä on 122.

Tavoitteenamme on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua, sekä toimia edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta.

Jäsenistä suurin osa on astmaa sairastavia tai astmalasten huoltajia. Lisäksi jäsenistöömme kuuluu allergista nuhaa, uniapneaa, pölykeuhkosairauksia, keuhoahtaumaa ja muita harvinaisia hengityselinsairauksia sairastavia. Jäseniltä ei edellytetä hengityselinsairautta.

Yhdistyksemme on Hengitysliiton jäsenyhdistys ja Porvoon Yhdistyskeskuksen jäsen.

Tutustu toimintaamme ja ota yhteyttä!
porvoonseutu@hengitysyhdistys.fi