Yhdistys

Länsi-Uudenmaan Hengitysyhdistys toimii hengitysterveyden ja hengityssairaan hyvän elämän puolesta. Yhdistys tarjoaa hengityssairaille ja heidän läheisilleen yhteisön osallistua ja vaikuttaa.

Yhdistyksemme tarkoitus on edistää hengitysterveyttä vaikuttamalla savuttomuuden, terveyttä edistävien elämäntapojen ja hyvän hengitysilman puolesta. Tarjoamme hengityssairaille ja heidän läheisilleen yhteisön osallistua ja vaikuttaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestämme yleisötilaisuuksia, liikuntaryhmiä ja -tapahtumia sekä vertaistoimintaa. Teemme yhteistyötä toisten sosiaali- ja terveysyhdistysten, muiden kansalaisyhdistysten, yritysten sekä julkisen sektorin kanssa.

Yhdistyksemme valvoo hengityssairaiden etuja ja oikeuksia sekä vaikuttaa tekemällä aloitteita ja kannanottoja hengityssairaita koskevissa asioissa.

Yhdistyksessämme on yhteensä 288 jäsentä.

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat seuraavat:

  • Varsinainen jäsen 24 euroa.
  • Perheenjäsen 12 euroa.
  • Nuorisojäsen 12 euroa.