Yhdistys

Yhdistyksemme edistää hengityssairaiden, heidän perheidensä ja läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia terveyttä edistävällä ja sairauksia ehkäisevällä toiminnalla.

Olemme Hengitysliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksemme toimii Kajaanin kaupungin, Vuolijoen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kuntien alueella. Yhdistys on perustettu 1948. Jäseniä on noin 250

Tavoitteenamme on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia edunvalvonta- ja tukijärjestönä.

Toimimme terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta. Eri tilaisuuksissa painotamme tupakoimattomuutta ja päihteettömyyttä.

Toimintamme perustuu jäsenille järjestettävään tiedotukseen sekä kerho- ja virkistystoimintaan kuten teatteriretkiin. Tapahtumista ja retkistä tiedotamme Koti-Kajaanin Seurat toimivat -palstalla ja tapahtumakalenterissamme sekä tekstiviestein.

Vuonna 2023 jäsenmaksu on 20 euroa. Perheenjäsenen jäsenmaksu on 10 euroa.

Uusi jäsenetu

Jäsenillemme 30 %:n alennus Kajaanin Kello ja Silmäoptikko -liikkeestä osoitteesta Kauppakatu 1. Nyt kannattaa ostaa silmälasit, korut ja kellot .