Toiminta

Vertaistoiminta on yksi Hengitysyhdistysten keskeisimmistä toimintamuodoista. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamista, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista ja toisten tukemista.

Se on vuorovaikutuksessa olemista, kokemusten ja tuntemusten vaihtamista sekä oman sairaushistorian tarkastelua ja jakamista toisten kanssa. Ennen kaikkea vertaiset voivat antaa ja saada voimaa ja iloa arkielämään.

Sydän-, Reuma-, Psoriasis- ja Diabetesyhdistysten sekä Näkövammaisten ja Invalidien kanssa järjestämme yhteisiä tapahtumia mm. teatteri- ja kylpylämatkoja, ulkoilutapahtumia tai asiantuntijaluentoja kiinnostavista tai ajankohtaisista asioista.

Lisäksi haluamme aktivoida jäseniämme liikkumaan ja näin pitämään terveydestään ja jaksamisestaan huolta. Toivomme jäsenistöltä aktiivisuutta ja rohkeutta tulla ehdottamaan uusia itseä kiinnostavia liikuntamuotoja, joiden harrastamista yhdistyksemme voisi mahdollisesti tukea.

Toiminnasta tiedottaminen

Ilmoittelemme toiminnastamme KMV-lehden seurapalstalla ja Paikkakuntalaisessa. Lisäksi ilmoituksia on myös kauppojen, uimahallin ja kirjaston ilmoitustaululla sekä myös Mänttä-Vilppulan ilmoitustaulu -somekanavassa.