Olet täällä

Ulkoilman ongelmat pitävät hengityssairaat kotona

Jokakeväinen vieraamme, katupöly, alkaa jo pölistä ilmassa. Katupöly sisältää runsaasti pienhiukkasia (alle 2,5 mikrometriä). Tänä vuonna aikaisin alkavan siitepölykauden arvellaan lisäävän katupölyn haittavaikutuksia. Hengityssairas miettii kahdesti, ennen kuin avaa ulko-ovensa.

Sää- ja ilmastoriskien toteutuminen huolestuttavat hengityssairaita. Hengitysliitto toteutti tammi-helmikuussa verkkokyselyn, johon vastasi yli 1000 henkeä. Katupöly ja ajoneuvojen päästöt aiheuttivat eniten huolta vastaajille.

Kolmasosa verkkokyselyyn vastanneista välttelee ulkoilua katupölyaikaan ja pahimpina siitepölykausina. Hengityssuojaimet auttavat ja tulevat tarpeeseen. Jotkut vastaajat olivat siirtyneet tilapäisesti tai pysyvästi asumaan maalle, mökille tai ulkomaille sää- ja ilmastoriskien vuoksi. 

Ulkoilma vaikuttaa myös sisällä. Varkauden Seudun Hengitysyhdistys muistuttaa, että ulkoilman pienhiukkasia, katu- ja siitepölyä varten on varauduttava myös kotioloissa. Ilmanvaihtoa voi joutua tehostamaan ja ilmansuodatuskankaita asentamaan tuuletusikkunoihin. Koneellisella ilmanvaihdolla varustetuissa rakennuksissa pitää vaihtaa ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimet vähintään 2 kertaa vuodessa tai laitteen ohjeistuksen mukaan useamminkin. Rakennuksissa, joissa on vain koneellinen poistoilmanvaihto tai painovoimainen ilmanvaihto, pitää korvausilmaventtiilien suodattimet vaihtaa vähintään 2 kertaa vuodessa.

Varkauden Seudun Hengitysyhdistys kehottaa tuoreita vanhempia suojaamaan vauvat ja pienet lapset, sillä pienhiukkaset voivat myötävaikuttaa astman puhkeamiseen ja pahentaa astmaa sairastavien hengitysoireita. Ulkoilu puistoissa, metsäreiteillä, rannoilla on suositeltavaa vilkasliikenteisten katujen sijaan, silloin kuin mahdollista. Lastenvaunujen päätykupu kannattaa peittää pahimpaan katupölyaikaan.

Kaupungit ja kunnat, kiinteistöjen omistajat ja yksityiset ihmiset voivat omilla toimillaan vähentää katupölyn määrää. Tehokkaiden tapojen kärkipäässä on edelleen katujen kunnossapito, turhan autoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen suosiminen. Lisää vinkkejä niin katupölyn vähentämiseen kuin katupölyltä suojautumiseen löytyy Hengitysliiton verkkosivuilta www.hengitysliitto.fi.