Olet täällä

Sote-uudistus

Antti Kaikkonen | Julkaistu 18.10.2016 15:19 |

Hoito lähempää ja yksinkertaisemmin
 
Sote-uudistus, se on kaikille tuttu termi, mutta sen sisältö onkin jo monelle vieraampi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tarve on tunnistettu jo vuosia sitten ja uudistusta on yritetty saada aikaan jo useita vuosia. Sote voi kuulostaa epäselvältä ja monimutkaiselta ja sitä se toki voi tuntua, kun päätöksiä vielä valmistellaan. Uudistuksen taustalla on kuitenkin se, että jokaiselle suomalaiselle tarjotaan aiempaa paremmat ja luotettavammat sosiaali- ja terveyspalvelut samalla kun rajalliset resurssit käytetään järkevämmin ja kasvavia kustannuksia hillitään. Monimutkaisen uudistuksen yksinkertainen tavoite on siis tarjota jokaiselle sitä, mitä hän eniten tarvitsee.

Mitä tämä sitten tarkoittaa vaikkapa vantaalaiselle astmaatikolle? Moni astmaa, keuhkoahtaumaa tai muita hengityssairauksia poteva saattaa miettiä, että mistä tulevaisuudessa saan hoitoa tai muuttuvatko hoitopaikat. Pohdinta on ymmärrettävää. Vielä ei kuitenkaan olla siinä vaiheessa, että konkreettisesti voisi sanoa, missä kunkin lähin hoitopaikka on. Sen voi kuitenkin sanoa, että palvelujen saannista tulee nykyistä yksinkertaisempaa ja hoitojen eri vaiheiden välisiä raja-aitoja puretaan. Tavoitteena on yksinkertaisempi palvelunsaanti, mikä on etenkin asiakkaan etu. Valinnanvapauden ansiosta maantieteellisen etäisyyden ei myöskään tarvitse olla ainoa määrittelevä kriteeri siitä, mihin hoitopaikkaan asiakas hakeutuu, vaan kukin voi valita itselleen sopivimman palveluntarjoajan.

Valinnanvapaus haastaa kaikkia tulevia palveluntuottajia nimenomaisesti siinä, että asiakkaille tarjotut palvelut ovat parhaita mahdollisia.  Palveluntuottajan on tarjottava asianmukaista tukea ja laadukasta hoitoa, jotta asiakkaat myös pysyvät heidän asiakkainaan. Näin palveluista tulee asiakaskeskeisempiä ja niiden kehittäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Hyvin toteutettu valinnanvapaus nostaa ihmisen ja hänen yksilölliset tarpeensa hoidon keskiöön.

Palveluiden nykyaikaistaminen on luonnollinen osa prosessia. Yhteiskunta tukee terveyspalveluiden monipuolistumista ja uusien innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa. Digitaaliset palvelujen määrä ja käyttö tulee kasvamaan, tällöin palvelut alkavat olla jopa ajasta ja paikasta riippumattomampia. Lisäksi jokainen suomalainen on oikeutettu seuraamaan itse mitä terveystietoa hänestä kerätään ja tieto on myös kaikkien sote-toimintayksikköjen käytettävissä aiempaa paremmin ja reaaliaikaisesti.
 
Nykyinen palvelujärjestelmä on hajanainen ja esimerkiksi kuntoutujalle monimutkainen. Palveluiden integrointi ja hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen on välttämätöntä, jotta asiakkaat saavat tarvitsemaansa tukea nykyistä helpommin. Uudistuksen myötä raja-aitoja hoidon eri vaiheista puretaan ja palvelujen saatavuus oikea-aikaisesti paranee. Tähän prosessiin tarvitaan parempaa yhteistyötä järjestöjen, yritysten ja julkisen hallinnon kesken. Tavoitteena on, että jokaisen perusoikeudet hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon toteutuvat paremmin.

Antti Kaikkonen