Olet täällä

Uusien CF-lääkkeiden tilanne

Uuden sukupolven potentiaattori-korjaajalääkkeiden saatavuutta Suomen CF-sairastaville on odotettu jo useana vuonna. Yhdistys työsti yhdessä Hengitysliiton asiantuntijoiden kanssa lausuntoja näiden lääkevalmisteiden hoidollisesta arvosta potilasnäkökulmasta katsottuna vuoden 2018 lopulta toukokuulle 2019, jolloin toimitimme potilasjärjestölausunnot Lääkkeiden hintalautakuntaan. Askel kohti saatavuutta oli, kun lääkevalmistaja Vertex jätti korvattavuushakemukset Kalydecosta ja Symkevistä huhtikuussa 2019 ja Orkambista kesäkuussa 2019.

Tätä julkaistaessa tammikuussa 2020 hakemusten käsittely on vielä kesken.