Olet täällä

Pyyhkeitä ja ruusu

Jäsenyys

Liittymällä paikallisen hengitysyhdistyksen jäseneksi pääset osalliseksi yhdistyksen ja liiton tarjoamista palveluista. Lisäksi voit osaltasi vaikuttaa hengityssairaille tärkeisiin asioihin. Kuka vain, joka hyväksyy liiton säännöt, voi liittyä jäseneksi!

Hengitysliiton jäsenedut

  • Hengitysyhdistyksen palvelut, esim. liikuntaryhmät ja -tapahtumat, luentotilaisuudet, kerhot, leirit, virkistystoiminta
  • Vertaistapaamisia ja -ryhmiä sekä alueellisia ja valtakunnallisia vertaistapahtumia
  • Ohjausta ja neuvontaa hengityssairauksien ennaltaehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta
  • Hengitys-lehti viisi kertaa vuodessa

Hengitysliiton sivuille...

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö.
Lapsijäseneksi voi liittyä huoltajan suostumuksella alle 15-vuotias lapsi tai nuori.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö.
 

Raahen Seudun Hengitysyhdistyksen syyskokous hyväksyy vuosittain jäsenmaksut, jotka vuonna 2019 ovat:

Varsinainen jäsen 23,00 €
Perheenjäsen 18,00 €
Nuorisojäsen (15-20 v) 15  €
Lapsijäsen (alle 16 v.) ei maksua
Kannattajajäsen
- apteekit 100,00 €
- yritykset 300,00 €
 

Muutoksen jäsentiedoissa

Hyvä jäsen ! Jos tiedoissasi tapahtuu muutoksia esim. osoite, puhelinumero yms. muuttuu, tiedon muutoksesta voit toimittaa jäsenasianhoitaja Marja Mämmelän sähköposti osoitteeseen marja.mammela@luukku.com.