Olet täällä

Me kehittäjät

Me kehittäjät -ryhmä jatkaa toimintaansa kahden yhdistyksen yhteisessä huomassa: Pohjois-Kymen ja Kuusankosken Hengitysyhdistyksissä. Porukkatalon järjestämä ohjelma tapahtumakalenterissa. Kahvimaksu 2 €.

***

Toimivat palkeet – ikääntyvän hengityssairaan arki -hankkeen historia

Hankkeen tavoitteena oli parantaa hengityssairaiden omahoitoa ja löytää yksilöllisiä keinoja sairauden kanssa pärjäämiseen. Hankkeessa perustettiin ryhmä nimeltä Me kehittäjät.

Hanke toteutettiin Filha ry:n, Kouvolan hyvinvointipalvelujen, Kouvolan alueen apteekkien, Pohjois-Kymen Hengitysyhdistyksen, Pohjois-Kymen Allergia- ja astmayhdistyksen ja Kuusankosken Hengitysyhdistyksen yhteistyönä. Hanke toteutettiin Stean rahoituksella.

Keskeisessä roolissa olivat ikääntyvät hengityssairaat ja heidän läheisensä, joiden arkisia tarpeita ja palvelujen kehittämisehdotuksia kerättiin hankkeen ajan. Tätä tietoa hyödynnetään kehitettäessä hyvinvointipalvelujen, apteekkien ja paikallisten yhdistysten palveluja. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä näiden tahojen välillä.

Lopputuotoksena kehitettiin eri toimijoiden palveluista sekä omahoitoon ja seurantaan liittyvistä asioista avoin ja julkinen palvelukartta.

Lisätietoa hankkeesta:  http://www.filha.fi/fi/hankkeet/toimivat-palkeet