Olet täällä

Kannanotto: Maaselän koulun kirjaston kirjat ja irtaimisto

Olemme lähettäneet seuraavan kannanoton Pieksämäen kirjastotoimenjohtajalle, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajalle, opetuslautakunnalle sekä Keski-Savon ympäristötoimen terveysvalvontaan:

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan Maaselän koulun irtaimiston ja koulun kirjaston kirjojen asianmukaisen hävittämisen.

Mikrobien ja sädesienten saastuttamat kirjat ovat käyttökelvottomia ja aiheuttavat herkimmille oireita, kun kirjat siirretään muualle sisäilmaongelmaisesta rakennuksesta. Näin terveydenhuoltokulut lisääntyvät ja paikkojen käytön estyminen tulee vastaan sisäilmaoireisille.

Mikäli kirjaston kirjoja siirretään Poleeniin, Srk:n väistötiloihin, Kanttilaan tai Harjun koulun kirjastoon, oireilijoiden määrä lisääntyy ja tilat ovat käyttökelvottomat pahiten sairastuneille. Lapset ja työntekijät altistuvat edelleen irtaimistolle. Näin ollen terveydenhuoltomenot ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Sisäilmaryhmän pitopaikkana Poleeni estyy, mikäli sinne tuodaan sisäilmasta saastunutta kirjaston materiaalia.

"Sisäilmasairas työpaikalla” -homepakolaisten ratkaisuja sisäilmasairaille -oppaassa (myös nettiversiona) s. 16–17 todetaan "kontaminoituneet tavarat on suositeltavampaa vaihtaa uusiin niiden puhdistamisen sijaan. Vakavasti sisäilmasta sairastunut henkilö voi saada oireita pelkästään yhdestä sisäilmaongelmaisesta rakennuksesta tuodusta tavarasta tai paperista."

Professori Tuula Putuksen Home ja terveys- kirjassa s.122 todetaan: ” Mikään kemiallinen käsittely ei tutkimusten mukaan tuhoa mikrobeja 100 prosenttisesti. On muistettava, että klooriyhdisteet, peroksidit ja otsoni ovat ärsyttäviä, syövyttäviä ja voivat pahentaa ennestään oireilevan oireita ja lisätä astmaoireita. Paperitavaran, taide-esineiden ja elektroniikan puhdistus on osoittautunut vaikeaksi."

Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry