Olet täällä

Kannanotto ja kysymys koulujen purkutyöstä

Hengityssairaille ja sisäilmasta oireileville on herännyt huoli omasta terveydestään kaupungin kahden koulun purkutöiden takia. Olemme lähettäneet seuraavan kannanoton ja kysymyksiä purkutöistä kaupungin tekniselle johtajalle, tilapalvelupäällikölle ja muutamalle muulle taholle.

  • Milloin ja millä tavalla Meriluodon koulun purkaminen tapahtuu?
  • Ilmoitetaanko kaikille lähistöllä oleville taloyhtiöille purkutyön ajankohta, että esim. ilmastointi voidaan sulkea pois päältä ja vähentää tuulettamista?
  • Tuleeko lehteen infoa kohteiden purkamisesta ja suojaustoimenpiteistä?
  • Lähistöllä on paljon kaikenikäisiä lapsia ja nuoria sekä vanhoja sairaita ihmisiä, kuinka heidät huomioidaan?
  • Mahdollinen mikrobisaastuneen maa-aineksen poisvienti ja puhtaalla maa-aineksella korvaaminen tervettä uudisrakennusta varten, sekä haju-/pölyhaitta?
  • Samat edellä mainitut asiat koskevat myös Maaselän koulun mahdollisia toimenpiteitä. Lähistöllä asuvien ja työskentelevien terveys on suojattava esim. lisäsuodatuksella ja ilmanvaihtokanavien puhdistuksella.

Pyydetty huomioimaan edellä mainitut asiat ja odotamme vastausta asian tiimoilta.