Olet täällä

Yhdistyskokous 15.6.2020 klo 18

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 14.5.2020 päättänyt  järjestää jäsenistölle fyysisen kokoontumisen sen tullessa mahdolliseksi 1.5. 2020 voimaan astuneiden poikkeusolosuhdemääräysten mukaisesti.

Ennen kokousta klo 17.00 järjestetään aineiston ja asian esittelytilaisuus kokouspaikalla.

Kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista kutsun ohjeiden mukaisesti, jotta kokousjärjestelyt, turvallisuus ja kutsun perillemeno voidaan varmentaa. Kokouspaikalla varmistetaan ilmoittautuminen ja jäsennumero.

Mikäli ilmoittautuneita on yli 50 henkilöä, ryhdytään lisäjärjestelyihin kokousrakennuksessa, jotta turvavälit ja kontaktit voidaan minimoida. 

Kokouspaikalla on mahdollisuus kertakäyttökäsineisiin, hengityssuojiin ja käsidesiin sekä käsien pesuun. 

 

Jäsenkirje ja kokouskutsu alla: 

JÄSENKIRJE 20.5.2020 Pääkaupunkiseudun hengitys ry:n (Yhdistys) jäsenille

KOKOUSKUTSU

Yhdistys pitää ylimääräisen Yhdistyskokouksen ma 15.6.2020 alkaen klo 18.00 Hengitysliiton tiloissa, os.

Oltermannintie 8. Kokouksessa käsitellään Yhdistyksen omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Myllypadontie 3:n
osakkeiden myyntiä sekä täydennetään hallitusta. Kokouksen esityslista on kirjeen kääntöpuolella.
Ennen kokousta hallitus järjestää samassa paikassa alkaen klo 17.00 tiedotustilaisuuden, jossa voi tutustua
asiakirjoihin ja kuulla asiaa valmistelleiden Hengitysliiton talousjohtaja Jenni Rilastin ja OTK, VTM Veikko Korpelan
selvityksen sekä kiinteistöalan asiantuntijan Heikki Niskasen esityksen kiinteistö- ja osakekauppojen säännöistä,
menettelytavoista ja hinnanmuodostuksesta. Jäsenet voivat esittää Myllypadontie 3:n osakekaupasta kysymyksiä.
Osakemyynnistä päättäminen kuuluu yhdistyksen kokoukselle. Tätä varten järjestettiin 20.4. - 11.5.2020 kokous,
johon voi osallistua myös kirjeitse. Poikkeusjärjestely tehtiin, koska valtioneuvosto oli kieltänyt yli 10 hengen
kokoontumiset koronaepidemian vuoksi. Jäsenistö osallistui aktiivisesti. Kutsuja lähetettiin 1 157 ja vastauksia tuli
227 eli noin 20 %. Hallituksen esitystä myynnistä kannatti 204 ja vastusti 4 jäsentä, minkä lisäksi 13 ei ilmoittanut
kantaansa ja 1 vastaus oli tyhjä. Näin ollen valtaosa kokouksen valtaosa kannatti hallituksen esitystä osakkeiden
myynnistä.

Joissakin vastauksissa epäiltiin kokouksen muodollista päätösvaltaisuutta ja laillisuutta. Koska Yhdistyksen hallitus ei
halua vaarantaa näin selkeän enemmistön myyntitahdon toteutumista muodollisilla perusteilla, se on päättänyt
kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa jäsenistölle voidaan tarvittaessa antaa joissakin jäsenistön vastauksissa
vaadittuja lisätietoja osakekaupasta ja sen perusteista. Kokouksen mahdollistaa se, että Valtioneuvosto on
päätöksellään 6.5.2020 lieventänyt kokoontumisrajoitusta kesäkuun alusta alkaen niin, että osanottajamäärä on
noussut 10 henkilöstä 50 henkilöksi. Erityisjärjestelyin voidaan tämäkin raja ylittää.
Yhdistyksen kokouksen järjestämisessä otetaan huomioon viranomaisten antamat hygienia- ja etäisyysvaatimukset
sekä muut terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Tämä vaatii etukäteisvalmisteluja ja erityisjärjestelyitä myös
kokoustiloissa. Koronatilannetta koskevan poikkeuslain (290/2020) 5 § 4 momentin perusteella hallitus on päättänyt,
että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen.
Poikkeusajan ilmoittautumisten perille menon varmistamiseksi, onnistuneen kokouksen turvaamiseksi ja
turvatekijöiden varmistamiseksi jäsenten on ilmoittauduttava etukäteen kokoukseen ma 8. - ke 10.6.2020 klo
18.00 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu joko sähköpostilla Arja@karhuvaara.fi TAI samoina päivinä
puhelimitse TAI tekstiviestillä numeroon 050-512 2891.

Helsingissä 20.5.2020
Yhdistyksen hallitus

psta Arja Karhuvaara
Yhdistyksen puheenjohtaja

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HENGITYS RY
YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS NO 2/2020

MA 15.6.2020 KLO 18.00 alkaen
Hengitysliitto/auditorio
Oltermannintie 8
00620 Helsinki

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Karhuvaara avaa kokouksen klo.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan kokoukselle sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 äänten laskijaa

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todetaan koollekutsumistavan sääntöjenmukaisuus ja läsnäolijat sekä päätösvaltaisuus

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään oheinen esityslista

5. SELVITYS 20.4. - 11.5.2020 PIDETYSTÄ YHDISTYKSEN YLIM. KOKOUKSESTA N 1/2020
Puheenjohtaja ja sihteeri esittelevät kokousjärjestelyn sekä äänestystuloksen.
Asiasta käydään tarvittaessa keskustelu

6. KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ MYLLYPADONTIE 3:N OSAKKEIDEN MYYNTI
Hallitus esittää Yhdistyskokoukselle, että se päättää myydä Yhdistyksen omistaman 20%:n osuuden
Kiinteistöosakeyhtiö Myllypadontie 3:n osakkeista yhtiön pääosakas Hengitysliitto ry:lle.
Kokous valtuuttaa Yhdistyksen hallituksen neuvottelemaan kaupasta ja tekemään sen mahdollisimman hyvään
hintaan.
Kaupan kohdetta, perusteluja ja ehtoja koskevat tiedot on toimitettu yhdistyksen jäsenistölle 20.4.2020 postitetussa
jäsenkirjeessä ja niistä on annettu lisätietoja tämän päivän kokousta edeltävässä esittelytilaisuudessa klo 17 alkaen.
Asiasta 20.4. - 11.5.2020 pidetyssä kokouksessa selkeä enemmistö jäsenistä on antanut tukensa osakemyynnille.

PÄÄTÖS:

7. HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN
Arja Toivola on ilmoittanut eroavansa Yhdistyksen hallituksen jäsenyydestä 14.5.2020 alkaen.
Hallitus esittää, että hänen tilalleen hallitukseen valitaan uusi jäsen toimikauden loppuun asti.

PÄÄTÖS:

Eeva-Maija Nieminen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä ja mahdollisuutta siirtyä hallituksen
lääketieteelliseksi asiantuntijaksi ilman äänioikeutta.

PÄÄTÖS:

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.