Toimintasuunnitelma 2022

Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2021

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Tarjoamme hengityssairaille ja heidän läheisilleen yhteisön osallistua ja vaikuttaa. Teemme aktiivista yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten, sosiaali- ja terveys- sekä muiden vapaaehtoisten kansalaisyhdistysten kanssa.

Yhdistyksemme valvoo hengityssairaiden etuja ja oikeuksia sekä vaikuttaa tekemällä toimialueellaan aloitteita ja kannanottoja hengityssairaita koskevissa asioissa.

Yhdistyksessämme on yhteensä 96 jäsentä. Yhdistyksemme toimii Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan alueella.

Yhdistys keskittyy toimintavuoden aikana jäsenlähtöiseen vertaistoimintaan, hengitysterveyden ja omahoidon edistämiseen sekä monikanavaisen viestinnän ja verkkovälitteisen toiminnan vahvistamiseen.

Yhdistyksessämme panostamme säännölliseen liikuntaan. Lisäksi järjestämme vuoden aikana erilaisia virkistystapahtumia, kuten luontoretkiä sekä teatteri- ja muita kulttuuriretkiä. Kannustamme jäseniä osallistumaan Hengitysliiton järjestämiin koulutuksiin. Varmistamme, että terveydenhuollossa liikunta-ryhmämme ovat hyvin tiedossa.

Hengitysliiton vuoden teema on sää- ja ilmastoriskit. Yhdistyksemme edistää ”Sitä on nyt ilmassa” –  Ilmastonmuutos ja hengitysterveys -ohjelman toteutumista viestimällä  sekä paikallisille päättäjille että toimialueensa asukkaille ohjelman tarjoamista ratkaisuista.

Edistämme hengityssairaiden hyvää elämää alueellamme toteuttamalla tapahtumia Hengitysliiton valtakunnallisina teemapäivinä. Hyödynnämme toiminnassamme liiton järjestämiä verkkoluentoja ja tarinailtoja järjestämällä mahdollisuuden etäkatsomoon.

Toteutamme yhdessä Hengitysliiton kanssa tapahtumat:

 – Valtakunnallinen Uniapnea-päivä maaliskuussa

 – Maailman astmapäivä, toukokuussa

 – Lisäaikaa liikunnalle, lokakuussa

 – Vapaaehtoisten päivä, joulukuussa

Olemme mukana toteuttamassa Hengitysliiton valtakunnallista Lisäaikaa liikunnalle -kampanjaa omalla liikuntatapahtumalla 29.10. teemalla Tärkeintä on lähteminen. Yhdistyksessämme toimivat liikuntaryhmät: allasvoimistelu 2 kertaa viikossa ja kuntosaliryhmä kerran.  Lisäksi yhdistys tukee jäsenten uintia vuoden aikana.

Panostamme yhdistyksen näkyvyyteen ja toiminnan tunnetuksi tekemiseen hyödyntämällä monipuolisesti eri viestintäkanavia. Näin uusien jäsenten on helppo löytää yhdistykseen ja jo jäsenenä olevat saadaan osallistumaan aktiivisesti.

Viestitämme: yhdistyksen ajantasaiset kotisivut, yhdistyskirje, yhdistysesite, ryhmätekstiviestit, lehti-ilmoitukset ja järjestöpalstat.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla sekä Oriveden kaupungilta ja Juupajoen kunnalta saatavilla avustuksilla. Mikäli jäsenjärjestöavustus eli toimintatonniraha on haettavissa, haemme sitä yhdistyksen toimintojen saavutettavuuden parantamiseen ja jäsenrekrytointiin liittyviin kokeiluihin. Osallistumme aluevaalien yhteydessä toteutettavaan Pieni ele -keräykseen.

Yhdistyksemme arvioi toimintaansa sekä arvioinnin pohjalta vahvistaa ja kehittää toimintaedellytyksiään. Toimimme suunnitelmallisesti, huolehdimme aktiivijäsentemme jaksamisesta ja innostamme muita jäseniämme tulemaan mukaan toimintaan.