Olet täällä

Liikkumattomuuden kustannukset kuriin yhteistyöllä

UKK-instituutin selvityksen mukaan vähäinen liikunta aiheuttaa yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Olennaisinta olisi saada kaikkein vähiten liikkuvat aktivoitumaan. Yksi tehokas keino tähän on liikuntatoimijoiden, terveydenhuollon ja 3. sektorin välinen yhteistyö.

UKK-instituutin johtaja ja selvityksen vastuukirjoittaja Tommi Vasankarin mukaan liikunnan lisäämisen mukanaan tuomat potentiaaliset säästöt ovat merkittäviä. Hengitysliiton liikunta-asiantuntijoiden mukaan liikunta on kustannusvaikuttavaa myös hengityssairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa.

- Liikkumattomuuden ja huonon kunnon taustalla voi olla vakava sairaus, kuten keuhkoahtaumatauti. Tutkimusten perusteella tiedämme esimerkiksi, että keuhkoahtaumatautia sairastavien liikunnallinen kuntoutus pienentää terveydenhuollon kustannuksia merkittävästi – puhumattakaan sairastuneen elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantumisesta, Hengitysliiton liikunnan suunnittelija Veera Farin kertoo.

Lisää yhteistyötä ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia

Yksi Hengitysliitossa hyväksi havaittu keino liikunnan lisäämiseksi on liikuntatoimijoiden, terveydenhuollon ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö.

- Hengitysliiton Hengitä ja hengästy-hankkeessa on mallinnettu paikallisia hengityssairaan liikkumispolkuja yhteistyössä kuntien liikuntatoimen, terveydenhuollon, Liikkujan Apteekin ja 3. sektorin, kuten paikallisen hengitysyhdistyksen kanssa. Näin eri tahojen ammattilaiset tietävät paremmin kuntansa liikuntamahdollisuuksista ja osaavat ohjata asiakkaita oikeanlaisen palvelun piiriin, Veera Farin kertoo.

Myös erilaiset liikuntakampanjat ja -tempaukset ovat hyvä keino innostaa ihmisiä liikkumaan. Unelmien liikuntapäivänä 10.5. helatorstaina ympäri Suomea järjestetään erilaisia kaikille avoimia liikuntatapahtumia. Yksi niistä, Hengitysliiton Arkiliikunnan SM-kisat, pistetään pystyyn uudessa Kauppakeskus Ratinassa Tampereella. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää UKK-instituutin selvityksestä