Olet täällä

Silmälaseja

Toiminta

Vertaistoiminta on yksi Hengitysyhdistysten keskeisimmistä toimintamuodoista. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamista, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista ja toisten tukemista. Se on vuorovaikutuksessa olemista, kokemusten ja tuntemusten vaihtamista sekä oman sairaushistorian tarkastelua ja jakamista toisten kanssa. Ennen kaikkea vertaiset voivat antaa ja saada voimaa ja iloa arkielämään.

Elämäntavat ratkaisevat, oireeton arki on hyvä tavoite

Astmaan voi sairastua kuka tahansa, missä iässä tahansa. Astma on pitkäaikaissairaus, jota sairastava voi viettää tavallista elämää ja nauttia siitä. Astmaa sairastavan onnistuneeseen omahoitoon kuuluvat säännöllisen lääkityksen ja hoitotasapainon tarkkailun lisäksi säännöllinen liikunta ja painonhallinta.

Mäntyharjun Seudun Hengitysyhdistyksessä kannustetaan astmaa sairastavia, muita pitkäaikaissairaita ja kaikkia hengitysterveydestään huolta pitäviä liikkumaan enemmän ja kiinnittämään huomiota terveellisiin ruokatottumuksiin. Vertaistukea löytyy, valita voi niin yhteisistä tapahtumista kuin liikuntaryhmistäkin.

”Pyrimme järjestämään suuren osan tapahtumista niin, että toimintaan voi tulla tutustumaan, vaikka ei vielä olisikaan hengitysyhdistyksemme jäsen”, kertoo puheenjohtaja Taisto Nevalainen hengitysyhdistyksestä.

”Järjestämme erilaisia liikuntaryhmiä ja -tapahtumia hengityssairaille, esimerkiksi happiliikkujat ja vesijuoksu”, muistuttaa liikuntavastaava Jorma Laesharju. Lisätietoa ryhmistä ja tapahtumista saa verkkosivuiltamme. ”Myös Hengitysliitto järjestää paljon tapahtumia, kertoo järjestöasiantuntija Helena Narkilahti.

Hengitysliiton YouTube-kanavalla julkaistaan kevätkauden 2018 verkkokurssi astman omahoidosta. Kurssilla terveydenhoidon asiantuntijat kertovat astmasta  eri näkökulmista käytännönläheisesti. Voit seurata verkkoluentoja näppärästi Youtubesta.

 

Lisätiedot:

Jorma Laesharju                                   Eila Tuovinen

Puheenjohtaja                                          Sihteeri

Mäntyharjun Seudun Hengitysyhdistys