Olet täällä

Historia

Historia

XXX seudun Hengitysyhdistys sai alkunsa vuonna XXXX

Suomessa 1940-luvulla tuberkuloosi oli yleinen tarttuva sairaus, johon liittyi paljon pelkoja. Sairastuneita hoidettiin laitoksissa, usein kaukana kotoa ja pitkän aikavälin aikana. Toimeentulo saattoi vaarantua kokonaisilla perheillä, jos yksi tai useampi sairastui. Parantuneidenkin pelättiin levittävän sairautta eteenpäin, joten sairaalajakson jälkeen oli vaikea löytää opiskelu- ja työmahdollisuuksia. Hengitysliiton juuret juontavat vuoteen 1941 tuberkuloosiparantolaan Kiljavannummelle, jossa perustettiin Tuberkuloosipotilaitten Liitto − Tuberkulospatienternas Förbund r.y. Tuolloin keuhkosairaita oli vielä 400 000. 1940-luku toi mukanaan myös tehokkaat lääkkeet. Calmetointi-ohjelman avulla Tuberkuloosi saatiin vuosien saatossa kuriin.

Vaikka lääkennällinen hoito saikin taudin aisoihin, nähtiin sitä tukeva lainsäädäntö ja sosiaalinen tuki vielä puutteelliseksi. Tästä syystä yhdistystoiminta nousikin tarpeelliseksi tuomaan tukea ja turvaa hengityssairaan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin XX.XX.XXXX, jolloin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin XXX (henkilön nimi) ja johtokuntaan valittiin XXX (lukumäärä) jäsentä.

Yhdistyksen nimeä on vaihdettu muutama kerta vuosien varrella kuvaamaan paremmin jäseneksi liittyneiden yhdistyskuvaa. Nykyäänhän jäsenyys ei vaadi hengityssairautta. Vuonna XXXX nimeksi tuli XXX ry ja vuonna XXXX nimi vaihtui ja nimeksi muuttui XXX ryViimeinen nimenmuutos rekisteröitiin vuonna XXXX ja toimimme nyt nimellä XX ry.

Tänä päivänä yhdistyksen haasteet ovat hyvin erilaiset kuin XXX vuotta sitten. Mikä sitten on yhdistyksen rooli nyt? Jäsenille on edelleen tärkeää yhteisöllisyys. Vaikka terveydenhuolto kehittyy ja hoidot paranevat, tarvitsevat ihmiset silti edelleen vertaisen ihmisen tukea. Yhdistyksen toiminta sisältää paikallisella tasolla monenlaista harrastustoimintaa mm. liikuntaryhmiä, keskusteluryhmiä ja vertaistoimintaa sekä virkistystoimintaa. Paikallisesti näkyvyyttä lisätään kuntien sisällä sekä erilaisilla messuilla ja mittaustilaisuuksilla. Yhdistys toteuttaa näiden lisäksi myös luentotoimintaa hengitysterveyteen liittyen.