Yhdistys

Vuonna 1953 Lappeenrannassa perustettiin Etelä-Saimaan Tuberkuloosiyhdistys ry. Nimenvaihdosten jälkeen Keuhkovammayhdistyksen kautta nimeksi tuli Etelä-Karjalan Hengitysyhdistys ry.

Vuoden 2017 kevätkokouksessa tehtiin päätös yhdistyksen nimenmuutoksesta. Nykyinen nimi on Lappeenrannan Seudun Hengitysyhdistys.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 300 jäsentä, joista yli puolella on astma. Toimialueeseen kuuluvat Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari.

Lappeenrannan Seudun Hengitysyhdistys

  • toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi sekä hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntouksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi
  • kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan
  • järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan
  • tekee aktiivista yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.
  • edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta 
  • tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi

Mikäli haluatte tukea yhdistyksemme toimintaa taloudellisesti, otamme mielellämme vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Lahjoitustilimme on Oma Säästöpankki FI2341081040018351.  Lisätietoja ja ohjeita testamentin tekemiseen löytyy Hengitysliiton sivuilta.