Olet täällä

Toiminnan tarkoitus

  • Toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisemiseksi sekä hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntouksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi,
  • Kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan,
  • Järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan
  • Edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta
  • Tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.