Olet täällä

Väisälänmäki

Yhdistys

Lapinlahden Hengitysyhdistys on Hengitysliiton paikallisyhdistys. Toimimme Lapinlahden kunnan alueella hengityssairaiden ja heidän perheenjäsentensä edunvalvojana. Yhdistys on perustettu v. 1959. Jäseniä oli nyt vuoden 2019 lopussa n. 142.  Jäsenmaksu on vuonna 2020 varsinainen jäsen 22e ja nuorisojäsen/perheenjäsen 18e. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta. Yhdistyksemme tarjoaa hyvinvointia ja omahoitoa edistäviä palvelua, kuten ohjausta ja neuvontaa, liikuntaa sekä virkistystoimintaa. Puhdas hengitysilma on kaikille tärkeää ja yhdistyksemme pyrkii edistämään kansalaisten tietoa mm. sisäilman puhtaudesta pitämällä säännöllisesti tietoiskuja ja asiantuntijaluentoja sekä jakamalla materiaalia. Teemme yhteistyötä Lapinlahden kunnan ja alueen muiden sosiaali-ja terveysjärjestöjen kanssa. Meillä on edustaja Lapinlahden vammaisneuvostossa. Osallistumme erilaisiin terveys-, liikunta- ja virkistystapahtumiin. Käy katsomassa meitä myös facebookissa !