Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Tarjoamme hengityssairaille ja heidän läheisilleen yhteisön osallistua ja vaikuttaa. Teemme aktiivista yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten sekä muiden vapaaehtoisten kansalaisyhdistysten kanssa.

Yhdistyksessämme on yhteensä 126 jäsentä. Yhdistyksemme toimii Simon, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella.

Hengitysliiton vuoden teema on sää- ja ilmastoriskit. Yhdistyksemme edistää ”Sitä on nyt ilmassa” – Ilmastonmuutos ja hengitysterveys -ohjelman toteutumista viestimällä sekä paikallisille päättäjille että toimialueensa asukkaille ohjelman tarjoamista ratkaisuista.

Yhdistys keskittyy toimintavuoden aikana jäsenlähtöiseen vertaistoimintaan ja hengitysterveyden edistämiseen sekä monikanavaisen viestinnän ja verkkovälitteisen toiminnan vahvistamiseen.

Yhdistyksessämme on aloitettu vertaistoimintaa, ja tulevaisuudessa se on osa yhdistyksemme perustoimintaa. Yhdistyksessämme toimii nyt verkkovertaisohjaaja Pirkko Hildeen, ja ryhmä on nimeltään Fibroosisisaret vertaisryhmä. Toimialueemme harvinaista hengityssairautta sairastavat osallistuvat maakunnallisiin vertaisryhmiin. Kannustamme mahdollisia uusia ohjaajia osallistumaan Hengitysliiton järjestämään koulutukseen. Tavoitteenamme on saada vertais- ja liikuntatoiminnat osaksi hengityssairauksien hoitoketjuja ja -polkuja. Tämän vuoksi vahvistamme yhteyksiä terveydenhuoltoon. Toimintaa järjestetään alla olevina teemapäivinä                                                   

  • Lääkehoidon päivä 15.2.
  • Harvinaisten sairauksien päivä 28.2.
  • Kansallinen uniapneapäivä 17.3.
  • Maailman astmapäivä 4.5.
  • Ilman päivä (Sisäilmasta oireilevat) 26.8.
  • Maailman keuhkoahtaumatautipäivä 17.11.

Yhdistyksemme edistää hengitysterveyttä ja omahoitoa vaikuttamalla liikunnallisen elämäntavan, savuttomuuden ja hyvän hengitysilman puolesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme mukana tai järjestämme yleisötilaisuuksia, liikuntaryhmiä ja -tapahtumia sekä vertaistoimintaa. Hyödynnämme toiminnassamme liiton järjestämiä verkkoluentoja ja tarinailtoja järjestämällä mahdollisuuden etäkatsomoon.

Olemme mukana toteuttamassa Hengitysliiton valtakunnallista Lisäaikaa liikunnalle -kampanjaa omalla liikuntatapahtumalla syksyn aikana teemalla Tärkeintä on lähteminen. Lisäksi yhdistys tukee jäsenten kuntosalikäyntejä ja uintia 30 euroa vuodessa.

Teemme yhteistyötä toisten sosiaali- ja terveysyhdistysten, muiden yhdistysten, yritysten sekä julkisen sektorin kanssa. Yhdistyksemme valvoo hengityssairaiden etuja ja oikeuksia sekä vaikuttaa tekemällä toimialueellaan aloitteita ja kannanottoja hengityssairaita koskevissa asioissa. Yhdistys pyrkii saaman edustajan Kemin tai Tornion vanhus / eläkeläisneuvostoon.

Panostamme yhdistyksen näkyvyyteen ja toiminnan tunnetuksi tekemiseen hyödyntämällä monipuolisesti eri viestintäkanavia, esimerkiksi ajantasaisen kotisivun kautta.  Näin uusien jäsenten on helppo löytää yhdistykseen ja jo jäsenenä olevat saadaan osallistumaan aktiivisesti.

Yhdistys valmistelee yhdistyskirjeen ja yhdistysesitteen, tehostaa ryhmätekstiviestien käyttöä  sekä käyttää Lounais-lappi Lehden järjestöpalsta ja lehti-ilmoituksia tiedottamisessa.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla. Tavoitteena on hakea toiminta-avustuksia alueen kunnilta ja kaupungeilta. Mikäli jäsenjärjestöavustus eli toimintatonniraha on haettavissa, haemme sitä yhdistyksen toimintojen saavutettavuuden parantamiseen ja jäsenrekrytointiin liittyviin kokeiluihin.

Yhdistyksemme arvioi toimintaansa sekä arvioinnin pohjalta vahvistaa ja kehittää toimintaedellytyksiään. Toimimme suunnitelmallisesti, huolehdimme aktiivijäsentemme jaksamisesta ja innostamme muita jäseniämme tulemaan mukaan toimintaan.

Yhdistys tekee aktiivisesti työtä alla esitettyjen omien tapahtumien toteuttamiseksi vuonna 2021.

Hallitus