Olet täällä

Toimimme Toimitila Etappissa, Urheilukentäntie 3, 45700 Kuusankoski, puh 050 465 9907

Toiminta

Kuusankosken Hengitysyhdistys on Hengitysliiton paikallisyhdistys. Yhdistys on perustettu 18.1.1945. Yhdistys toimii Kouvolan kaupungin Kuusankosken ja Jaalan kaupunginosien alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengitysterveyttä.

Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengitysterveyden puolesta. Vaikuttaa hengityssairaan hyvän hoidon puolesta sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: Toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ennalta ehkäisemiseksi sekä hengityssairauksiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaami­seksi ja kehittämiseksi.

Kannustaa sairastuneita ja heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan.

Järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan.

Edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta.