Olet täällä

Kuusankosken Hengitysyhdistys

Kuusankosken Hengitysyhdistys

Kuusankosken Hengitysyhdistys on Hengitysliiton paikallisyhdistys. Yhdistys on perustettu 18.1.1045. Kotipaikka on Kouvolan kaupunki.Yhdistys on Kuusankosken Apuva ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengitysterveyttä.

Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengitysterveyden puolesta. Vaikuttaa hengityssairaan hyvän hoidon puolesta sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: Toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ennalta ehkäisemiseksi sekä hengityssairauksiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaami­seksi ja kehittämiseksi.

Kannustaa sairastuneita ja heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan.

Järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan.

Edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta.