Olet täällä

Silmälaseja

Toiminta

Vertaistoiminta on yksi Hengitysyhdistysten keskeisimmistä toimintamuodoista. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamista, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista ja toisten tukemista. Se on vuorovaikutuksessa olemista, kokemusten ja tuntemusten vaihtamista sekä oman sairaushistorian tarkastelua ja jakamista toisten kanssa. Ennen kaikkea vertaiset voivat antaa ja saada voimaa ja iloa arkielämään.

Toimintamme tehtävät ja tavoitteet ovat:

Hengitysterveyden edistäminen
•Hyvä hengitysilma
•Savuttomuus
•Hengitysterveyttä tukevat elintavat, erityisesti liikunta

Hengityssairauden hyvä hoito
•Vaikuttaminen laadukkaiden ja tasavertaisten palveluiden saamiseksi hengityssairaille
•Hengityssairauden omahoidon edistäminen

Vertaistoiminta
•Yhdessä tekeminen
•Läsnä oleminen ja lähellä toimiminen
•Vaikuttava osallistuminen