Olet täällä

Yhdistys

Yhdistys

Yhdistyksemme edistää hengityssairaiden, heidän perheidensä ja läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia terveyttä edistävällä ja sairauksia ehkäisevällä toiminnalla
Olemme Kajaanin Seudun Hengitysyhdistys ja kuulumme
Hengitysliittoon. Yhdistyksemme toimii
Kajaanin kaupungin (sisältää Vuolijoen), Paltamon, Puolangan
ja Ristijärven kuntien alueella. Yhdistys on perustettu 1948.
Jäseniä on noin 300.

Tavoitteenamme on edistää hengityssairaiden ja heidän läheis-
tensä elämänlaatua sekä toimia edunvalvonta- ja tukijärjestönä.
Toimimme terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön
puolesta. Eri tilaisuuksissa painotamme tupakoimattomuutta ja
päihteettömyyttä.

Toimintamme perustuu jäsenille järjestettävään tiedotukseen, kerho- ja muuhun virkistystoimintaan mm. teatteriretkiin. Tapahtumista ja retkistä tiedotamme Koti-Kajaanin Seurat toimivat palstalla ja yhdistyksen nettisivuilla (kts. "Ajankohtaista").

Varainhankintaa ovat mm. arpajaiset ja osallistuminen heinäkuun markkinakadulle.