Olet täällä

Yhdistys

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan järjestönä ja Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä hyvää elämää ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.

Antaa kaikille jäsenilleen mahdollisuuden osallistua päätösten tekoon ja toimintaan kullekin sopivalla tavalla.

Jäseniä on reilut 300. Yhdistys kuuluu Länsi-Suomen alueeseen. Järviseudun hengitysyhdistys toimii Alajärven kaupungin, Lappajärven, Evijärven, Soinin ja Vimpelin kuntien alueella.

Yhdistyksen tehtävänä on:

Toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta.
Vaikuttaa hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta-, tuki- ja asiantuntijajärjestönä.
Olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä muiden vammais-, kansanterveys- ja vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.
Jäsenmaksut ovat vuonna 2019 seuraavat: pääjäsen 23€, perheenjäsen ja nuorisojäsen 12€ sekä alle 15v. lapset ilman jäsenmaksua, jos perheestä on pääjäsen.