Olet täällä

Sijoitusperiaatteet

Hengityssairauksien tutkimussäätiö saa varoja:

  • vastaanottamalla testamentteja ja lahjoituksia
  • sijoitustoiminnalla

Säätiö sijoittaa vastuullisesti sekä mahdollisimman tuottavasti ja turvaavasti.

Sijoitustoiminnassa pyritään turvaamaan säätiön varat, saamaan varoille realistinen tuotto sekä varmistamaan apurahojen maksukyky. Varat sijoitetaan pitkäjänteisesti.

Riskejä pyritään hallitsemaan hajauttamalla sijoituksia mm. kiinteistöihin, asuntoihin ja pörssi- ym. osakkeisiin. Käteiset varat pidetään mahdollisimman pieninä, mutta kuitenkin siten, että apurahojen maksu ja velanhoito voidaan turvata. Pörssi- ja muiden osakkeiden osuus voi olla 50 - 70 % sijoitusomaisuudesta.

Säätiö ei sijoita tupakka- eikä vastaaviin yhtiöihin. Se ottaa huomioon sijoituksissaan eettiset näkökohdat.

Säätiön taloudellinen tulos on osaltaan riippuvainen pääomamarkkinoiden kulloisestakin tilanteesta. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa säätiön varallisuutta ja näin huolehtia siitä, että vuosittain voidaan tukea hengityssairauksien tutkimusta lisääntyvillä apurahoilla ja avustuksilla.