Olet täällä

Säätiön hyvä hallintotapa

Yleistä

Hengityssairauksien tutkimussäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka noudattaa toiminnassaan sääntöjensä lisäksi säätiölakia ja sitä täydentäviä viranomaisohjeita.

Sääntöjensä mukaisesti HES-säätiö tukee hengityssairauksiin ja hengitysterveyteen liittyviä tutkimushankkeita. Avustamisessa pääpaino on soveltavan tutkimuksen hankkeissa, jotka ovat pääosin väitöskirjatasoisia.

Tärkeitä kohteita ovat mm. keuhkoahtaumatautiin, kosteus- ja homeongelmiin sekä harvinaisiin hengityssairauksiin, joiden laajuutta ei täysin tunneta, liittyvät tutkimukset.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

Hallinto

Säätiössä on varmistettu laaja-alainen ja korkeatasoinen asiantuntemus niin hallinnon, varainhoidon kuin hengityssairauksienkin alueella.

Apurahojen jakamisessa on varmistettu korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus.

Hallituksen jäsenet ja muut vastuuhenkilöt hoitavat tehtävänsä vastuullisesti ja tasapuolisesti. He eivät osallistu päätöksentekoon asiassa, jossa heidän voidaan katsoa olevan esteellisiä.

Säätiö ei myönnä apurahoja tai niihin verrattavia muita etuja hallituksensa jäsenille tai muille luottamushenkilöille.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Myönnettyjä apurahoja koskevat ja vastaavat asiakirjat säilytetään vähintään 10 vuotta.

Tilintarkastuksesta vastaavat KHT-tilintarkastajat.

Hallintokustannukset pyritään pitämään toimintaan suhteutettuna kohtuullisella tasolla.

Apurahojen jakopäätöksistä tiedotetaan. Toiminnassa noudatetaan avoimuuden periaatetta.

Apurahat

Säätiö pyrkii jakamaan apurahoja säännöllisesti. Samalla se pyrkii omaisuutta kasvattamalla varmistamaan pitkän aikavälin apurahojen jakamisedellytykset ja lisääntyvät apurahat.

Apurahat jaetaan vuosittain kevätkaudella. Apurahojen hakemisesta tiedotetaan riittävällä tavalla. Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Viestintä

Säätiön pääasiallinen viestintä tapahtuu sen kotisivujen kautta ja mahdollisimman ajantasaisena.