Olet täällä

Hengityssairauksien tutkimussäätiö

Hengityssairauksien tutkimussäätiö (HES, The Research Foundation of the Pulmonary Diseases) tukee hengityssairauksiin liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. Apurahoja myönnetään hengityssairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviin tutkimushankkeisiin.
 

HES-säätiön tukemissa tutkimushankkeissa pääpaino on soveltavan tutkimuksen hankkeissa, jotka tuovat lisätietoa hengityssairauksista ja hengitysterveydestä. Tutkimukset ovat pääosin väitöskirjatutkimuksia. Säätiön yksittäiselle tutkijalle kohdistaman apurahan suuruus on ollut alle 20 000 euroa. Jatkossa on tarkoitus tukea myös pitempikestoisia tutkimuksia, joissa apuraha voi olla suurempi.

HES-säätiön tukemat tutkimukset kattavat kaikki hengityssairaudet. Tärkeitä kohteita ovat keuhkoahtaumatautiin sekä kosteus- ja homeongelmiin liittyvät tutkimukset. Säätiössä tuetaan erityisesti kuntoutukseen ja harvinaisiin hengityssairauksiin liittyvää tutkimusta.
 

Apurahojen myöntäminen

Apurahat myönnetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista näet tarkemmin, minkälaisiin tutkimuksiin ja kenelle apurahoja on myönnetty.

Saaduista apurahoista on tehtävä eläkevakuutus (tietyin edellytyksin) ja veroilmoitus.

Myönteisen apurahapäätöksen saaneen hakijan tulee pyytää apurahan maksamista säätiöltä kirjallisesti toimittamalla allekirjoitettu maksatuspyyntölomake Hengityssairauksien tutkimussäätiölle. Maksatuspyyntölomake (alla) lähetetään sähköpostilla tai postitse.

Maksatuspyyntölomake 2019 (word)

Maksatuspyyntölomake 2019 (pdf)

Hengityssairauksien tutkimussäätiö
PL 40
00621 Helsinki

Kysy lisää:

Sari Mäki, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija 
040 669 2207
etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi
 

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on tehtävä selvitys apurahan käytöstä. Selvitys on jätettävä apurahan myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Selvityksen liitteenä tulee olla lyhyt (max. 4000 merkkiä) selostus tutkimuksen kulusta. Lisäksi säätiö toivoo saavansa valmistuneen väitöstutkimuksen. 

Mikäli kyseessä on useampivuotinen apuraha, selvitys on annettava käyttöjakson päätyttyä em. tavalla.

Selvitys lähetetään säätiölle osoitteella: 
Hengityssairauksien tutkimusssäätiö, Sari Mäki, PL 40, 00621 Helsinki tai sari.maki(a)hengitysliitto.fi. 

Lisäksi tutkimuksen tuloksista voidaan pyytää aiheesta riippuen lyhyt lehtiartikkeli julkaistavaksi Hengityskanavassa, joka on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu verkkojulkaisu (http://www.hengityskanava.fi). Artikkelia voidaan käyttää myös säätiön vuosikertomuksessa.

Jos asianmukaista selvitystä apurahan käyttämisestä ei toimiteta tai sitä ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen, säätiö voi periä apurahan takaisin.

Hengityssairauksien tutkimussäätiön tietosuojaseloste