Olet täällä

2017

Apurahoja myönnettiin 52 tutkijalle yhteensä 381.000 euroa. Säätiö tukee hengityssairauksiin ja hengitysterveyteen liittyviä tutkimushankkeita, jotka ovat pääosin väitöstutkimuksia. Tuen suuruus vaihteli 2 000 – 40 000 euron välillä. 

Aakula Matilda, 6.000 €

Virusetiologian merkitys bronkioliitin taudinkuvaan ja ennusteeseen.

Anttalainen Ulla, 8.000 €

Postmenopausaaliset naiset, uniapnean hoito ja liitännäissairaudet

Aro Miia, 2.000 €

Monimuotoinen uniapnea

Avellan-hietanen Heidi, 4.000 €

Positive airway pressure (PAP) therapy for sleep apnea in adults, from PAP initiation to follow-up

Backman Katri, 6.000 €

Virusetiologian vaikutus varhaislapsuudessa sairastetun bronkioliitin ennusteeseen 17-20-vuoden iässä

Buchwald Jadwiga, 6.000 €

Nikotiinin metabolianopeuden genetiikka ja epigenetiikka

Csonka Péter, 8.000 €

Hengitettävien astmalääkkeiden annosteluun tarkoitettujen tilanjatkeiden vertailututkimus

Gao Jing, 4.000 €

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) - from non-invasive biomarkers to clinical phenotypes

Hengitysliitto ry, 40.000 €

Mobiilipalveluita hengityssairaille -hanke

Hisinger-Mölkänen Hanna, 6.000 €

Obstruktiivisten keuhkosairauksien ja allergisten sairauksien ilmaantuvuus, esiintyvyys ja näiden riskitekijät Suomessa 1996-2016

Huhtakangas Jaana, 4.000 €

Uniapnea ja aivoinfarkti

Hyrkäs Henna, 6.000 €

Astmaa sairastavien kylmäoireherkkyys ja siihen vaikuttavat tekijät

Ikonen Ella, 4.000 €

Tukikudossolujen ja matrisomiin liittyvien tekijöiden yhteys keuhkosyövän ennusteeseen ja taudinkulkuun

Jaakkola Jouni, 15.000 €

Ilmansaasteet, siitepölyt, sää ja astma muuttuvassa ilmastossa

Kaarteenaho Riitta, 15.000 €

Fibroosimekanismit keuhkosairauksissa

Karjalainen Antti, 5.000 €

Altistuminen jauhopölylle, pien- ja nanohiukkasille ja allergeeneille sekä altistumisen vähentäminen leipomoteollisuudessa

Katajisto Milla, 4.500 €

COPD, fyysinen aktiivisuus, liikuntaharjoitteluun perustuva kuntoutus

Keränen Tiina, 6.000 €

MKP-1 tulehduksen säätelijänä ja anti-inflammatorisena lääkevaikutuskohteena

Kivistö Juho, 8.000 €

Lasten astmakuolemat Suomessa

Knaapi-Junnila Sari, 6.000 €

Omahoitoa tukeva ammatillinen viestintä - Tukea antava vuorovaikutus keuhkoahtaumatautia sairastavan vastaanottokäynnillä

Knihtilä Hanna, 8.000 €

Pienten hengitysteiden obstruktion arviointi – uudet mittausmenetelmät ja niiden soveltuvuus lapsipotilaille

Koistinen Annamari, 6.000 €

Rinovirusinfektion aiheuttama ensimmäinen uloshengitysvaikeuskohtaus ja riski sairastua astmaan

Koivisto Karoliina, 5.000 €

Maternaalisten F- ja G-proteiini vasta-aineiden merkitys RSV-bronkioliitin ehkäisyssä suomalaisilla imeväisillä

Kreus Mervi, 6.000 €

Soluvälitilan proteiinit ja tyvikalvovaurio keuhkofibroosissa

Kulkas Antti, 6.000 €

Sleep disordered breathing, improving the diagnostics and severity estimation 

Kärkkäinen Miia, 6.000 €

Idiopaattisen kesuhkofibroosin taudinkuva - ennuste, taudinkulku ja liitännäissairaudet

Laaksonen Sanna, 5.000 €

Maligni pleuraalinen mesoteliooma Suomessa 2000-luvulla.

Lassmann Klee Paul Guenther, 4.000 €

FinEsS- epidemiological study in Finland, Estonia and Sweden: FENO in Nordic countries, differences and its association to risk factors for

Laurikainen Erkki, 5.000 €

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden ennakointi langatonta etäseurantaa käyttäen

Lehtimäki Lauri, 15.000 €

Uloshengitysilman typpioksidimittaus keuhkosairauksissa

Leivo-Korpela Sirpa, 15.000 €

Hengenahdistuksen hoito suukappaleventilaatiolla keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa

Leppänen Timo, 8.000 €

Uusia parametreja tarkempaan ja yksilöllisempään obstruktiivisen uniapnean diagnostiikkaan

Merikallio Heta, 6.000 €

Bronkopulmonaalisen dysplasia vaikutukset keuhkoputkien epiteeliin nuorilla aikuisilla

Myllylä Minna, 4.500 €

Who benefits and how from the long-term use of nasal continuous positive airway pressure (CPAP) therapy in sleep apnea?

Myllymaa Katja, 8.000 €

Obstruktiivinen upiapnea ja aivohalvaus

Myllymaa Sami, 8.000 €

Uniapneadiagnostiikan tehostaminen - uuden kotimonitorointimenetelmän kliininen validointi

Mäkelä Kati, 5.000 €

Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulun histopatologisten riskitekijöiden tunnistaminen

Mäntylä Jarkko, 4.000 €

EMBARC: Euroopan bronkiektasiatautirekisteri (European bronchiectasis registry)

Määttä Anette Marleena, 6.000 €

D-vitamiini, tupakansavulle altistuminen ja varhaislapsuuden hengitystieoireet ja ennuste kouluiässä

Paajanen Juuso, 5.000 €

Rintakehän pahanlaatuisten sairauksien seurantatutkimus

Pasanen Anu, 4.000 €

Lapsuusajan bronkioliitin geneettinen tausta

Piilonen Katri, 4.000 €

Epiteeli-mesenkyymitransitio ja oksidatiivinen stressi keuhkosyövässä

Rantala Heidi, 6.000 €

Kroonisen hengitysvajauksen hoito - oikeasta indikaatiosta ja ennustearviosta onnistuneeseen hoitoon aina kuolemaan saakka.

Rimpilä Ville, 6.000 €

Transkutaaninen hiilidioksidi kokeellisessa ylähengitystieahtaumassa

Saaresranta Tarja, 15.000 €

Unenaikaisten hengityshäiriöiden ja COPD:n pahenemisvaiheiden ennuste - Paimio Study, ESADA ja Tele-COPD

Salonen Johanna, 6.000 €

Keuhkofibroosien akuutit pahenemisvaiheet

Siltanen Hannele, 8.000 €

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaus - sähköiseen päätöksentukeen perustuva yhtenäinen toimintamalli

Tommola Minna, 9.000 €

Aikuisiällä alkava astma ja tupakointi

Tuomisto Leena, 8.000 €

Seinäjoki adult asthma study (SAAS)

Törmänen Sari, 4.000 €

Geenit ja virukset bronkioliitin ennusteessa

Vattulainen-Collanus Sanna, 6.000 €

Altered DNA damage response and pathogenesis of pulmonary arterial hypertension

Vilén Liisa, 6.000 €

The health effects of the indoor air problems among the healthcare personnel