Olet täällä

2016

Apurahoja myönnettiin 48 tutkijalle yhteensä 352.500 euroa. Säätiö tukee hengityssairauksiin ja hengitysterveyteen liittyviä tutkimushankkeita, jotka ovat pääosin väitöstutkimuksia. Tuen suuruus vaihteli 2 000 – 50 000 euron välillä. 

 

Ahuja Saket, 8.000 €

Role of autophagy pathway in development and progression of lung carcinoma and pulmonary fibrosis.

Anttalainen Ulla, 6.000 €

Postmenopausaaliset naiset, uniapnean hoito ja liitännäissairaudet

Aro Miia,  4.000 €

Uniapneapotilaiden fenotyypitys

Arvonen Miika, 8.000 €

Ventilaation mittaaminen hyödyntäen epäsuoraa pitkäaikaisrekisteröintiä

Avellan-Hietanen Heidi, 4.000 €

Is Routine CPAP therapy Follow-up mandatory?

Filha ry/Vasankari Tuula,  4.000 €

Toimivat palkeet – ikääntyvän hengityssairaan arki

Heikkinen Sirpa,  8.000 €

Kuntoliikunta ja astma

Hengitysliitto ry, 50.000 €

Mobiilipalveluita hengityssairaille –hanke

Hisinger-Mölkänen Hanna,  8.000 €

Obstruktiivisten keuhkosairauksien ja allergisten sairauksien ilmaantuvuus, esiintyvyys ja näiden riskitekijät Suomessa ja Virossa vuosina 1

Hollmen Maria,  8.000 €

Lung transplantation in Finland –– identification of specific markers of prognosis for early chronic allograft dysfunction

Holster Annukka,  8.000 €

Geneettiset tekijät ja virukset bronkioliitin ennusteessa.

Hyrkäs Henna,  6.000 €

Astmaa sairastavien kylmäoireherkkyys ja siihen vaikuttavat tekijät

Hämäläinen Niina, 8.000 €

Lapsen varhaisen ravitsemuksen merkitys allergisten sairauksien kehittymisessä.

Ikävalko Tiina,  6.000 €

Lasten unenaikaiset hengityshäiriöt - syyt ja seuraukset

Kaunisto Jaana,  4.000 €

Suomalainen IPF-rekisteri

Kivistö Juho, 8.000 €

Astman aiheuttamat sairaalahoidot lapsilla

Knaapi-Junnila Sari, 8.000 €

Tukea antava vuorovaikutus keuhkoahtaumataudin omahoidossa –tarvittu, havaittu ja saatu tuki terveyskeskuksen asiakas-asiantuntija-suhteissa

Knihtilä Hanna, 5.000 €

Pienten hengitysteiden obstruktion arviointi – uudet mittausmenetelmät ja niiden soveltuvuus lapsipotilaille

Koistinen Annamari, 6.000 €

Rinovirusinfektion aiheuttama ensimmäinen uloshengitysvaikeuskohtaus ja riski sairastua astmaan

Korppi Matti, 10.000 €

Bronkioliitin hoito, vaikuttavuus ja kustannukset

Koskela Heikki, 10.000 €

Itä-Suomen Yskätutkimus

Kärkkäinen Miia,  8.000 €

Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkuva – ennuste, taudinkulku ja liitännäissairaudet

Laatikainen Anne,  4.000 €

Osteoporoosi ja astma

Malmberg Leo Pekka, 8.000 €

Lapsen suorituskyky juoksukokeessa – assosiaatio astmaan ja ylipainoon

Mehtonen Ilkka,  8.000 €

Hengitystieinfektiot ja pysyvien hampaiden karies ensimmäisten 27 elinvuoden aikana

Myllylä Minna,  4.500 €

Who benefits and how from the long-term use of nasal continuous positive airway pressure (CPAP) therapy in sleep apnea?

Mäkelä Kati,  5.000 €

Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulun histopatologisten riskitekijöiden tunnistaminen

Määttä Anette Marleena,  8.000 €

D-vitamiini, tupakansavulle altistuminen ja varhaislapsuuden hengitystieoireet ja ennuste kouluiässä

Näsänen-Gilmore Pieta,  8.000 €

Ennenaikainen syntymän ja raskausajan vaikutus hengityselintautien puhkeamiseen lapsuudesta aikuisuuteen: Rekisteri- ja kliininen tutkimus

Palmu Sauli, 7.000 €

Valtakunnallisen hoitosuosituksen vaikutus hoitolinjoihin lasten alahengitystieinfektioissa

Pesonen Ida,  5.000 €

The Nordic IPF-cohort, a high-quality cohort of modern IPF-patients

Pitkänen Eeva Marja, 3.000 €

Mycobacterium tuberculosis bakteerin lipoarabinomannaanien osoitusmenetelmän kehittäminen

Rantala Heidi, 6.000 €

Kroonisen hengitysvajauksen hoito - oikeasta indikaatiosta ja ennustearviosta onnistuneeseen hoitoon aina kuolemaan saakka.

Rimpilä Ville, 5.000 €

Transcutaneous Carbon Dioxide and Sleep-Disordered Breathing

Räisänen Pirre Emilia, 8.000 €

Maahanmuuttajien Tuberkuloosi Suomessa - Maahanmuuttajien ja lasten tehostettu tuberkuloosiseuranta Suomessa, 2014?2015

Saarela Elina, 4.000 €

Nopean hengitystievirusten PCR-diagnostiikan vaikutus aikuispotilaan hoitoon

Saaresranta Tarja, 8.000 €

Unenaikaisten hengityshäiriöiden ennuste

Siltanen Hannele, 8.000 €

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaus - päätöksentukeen perustuva yhtenäinen toimintamalli

Tirkkonen Jenni, 7.000 €

Toksikologiset menetelmät osaksi kosteusvaurioisten rakennusten sisäilmaongelmien tunnistamista ja priorisointia

Toivonen Laura, 8.000 €

Rinovirusten aiheuttamat hengitystieinfektiot pienillä lapsilla

Tommola Minna, 6.000 €

Aikuisiällä alkava astma ja tupakointi

Tuomilehto Henri, 5.000 €

Painonpudotuksen merkitys obstruktiivisen uniapnean hoidossa - kansainvälinen

Tuomisto Leena, 6.000 €

Seinäjoki Adult Onset Asthma Study (SAAS)

Tuovinen Eeva-Liisa,  8.000 €

Tupakointi, paino ja painohuolet: väestöpohjainen väitöstutkimus  suomalaistupakoitsijoilla

Turunen Riitta, 2.000 €

Pikkulapsen ensimmäinen akuutti uloshengitysvaikeus: virusetiologia ja rinoviruksen eri genotyypit

Tähtinen Katja, 8.000 €

Sisäilmaongelmaisesta rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauksien yhteys koettuun sisäilman laatuun, terveyteen ja altistumisolosuhteisiin

Vattulainen-Collanus Sanna,  4.000 €

MicroRNAs and pulmonary arterial hypertension

Vähä Anna-Maaria, 4.000 €

Fibroottisen keuhkon tukikudossolujen ominaisuudet ja niiden muuntuminen valikoiduilla lääkeaineilla